Jak mówić o kobietach w nauce i mieć 8 milionów zasięgu?

Loreal - Dla kobiet i nauki case study

Efekt Matyldy hamuje rozwój naukowy kobiet – są one dyskryminowane, niedoceniane, a ich zasługi przypisuje się mężczyznom. Aż 71 proc. Polaków mówiąc „naukowiec” myśli mężczyzna. Marka L’Oréal postanowiła to zmienić. Bo Nauka jest kobietą!

Około 30 proc. – tyle wynosi odsetek kobiet-naukowców na świecie. Dodatkowo tylko 18 spośród 599 laureatów nagrody Nobla w dziedzinie nauk ścisłych to kobiety. I dzieje się tak w sytuacji, gdy to właśnie kobiety w nauce mogą przynieść rozwiązania w zakresie największych problemów współczesnego świata.

Z badań wynika, że płeć nadal może być przeszkodą w realizacji naukowych ambicji. Zjawisko niedostatecznej reprezentacji kobiet i ich osiągnięć w środowiskach naukowych nazywane jest efektem Matyldy. Nazwa ta nawiązuje do postaci Matildy Joslyn Gage – amerykańskiej sufrażystki, która pod koniec XIX wieku ośmieliła się zwrócić uwagę na niedocenianie osiągnięć naukowych kobiet.

kobiety w świecie nauki - wykres

 

Kampania: L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie oraz UNESCO: Dla Kobiet i Nauki

Klient: L’Oréal

Cel: Promowanie i wsparcie kobiet w nauce.

Odpowiedź: Program L’Oréal Dla Kobiet i Nauki. Jego stypendystki poza nagrodą pieniężną za wkład w rozwój nauki, zyskują możliwość promowania swoich osiągnięć oraz rozwoju umiejętności miękkich (Academy For Women in Science). Poprzez szerokie działania komunikacyjne, staraliśmy się zmienić podejście społeczeństwa do różnorodności zespołów badawczych i roli kobiet w nauce, promując wybitne badaczki i ich osiągnięcia.

 Odkrycia naukowe kobiet i mężczyzn

kobiety w świecie nauki - wykres-min

Strategia: Kluczowym kierunkiem działań jest promowanie kobiet w nauce oraz wspieranie różnorodności zespołów badawczych. Komunikacja programu L’Oréal Dla Kobiet i Nauki koncentruje się na jednym jasnym przekazie: świat potrzebuje nauki, nauka potrzebuje kobiet. Budując narrację, opieraliśmy się na trzech filarach:

• Współczesny świat potrzebuje nauki bardziej niż kiedykolwiek → poprzez promowanie badań stypendystek programu, dotyczących kluczowych problemów, takich jak genetyka, choroby cywilizacyjne, zmiany klimatu itp.;

• Kobiety mają ogromny wkład w rozwój nauki, a polskie kobiety-badaczki są tego doskonałym przykładem → wymieniając szereg wybitnych kobiet-naukowców, które zmieniły lub stale zmieniają oblicze nauki, w tym laureatek programu;

• Wspieranie kobiet naukowców jest szczególnie potrzebne dla dalszego rozwoju nauki → poprzez dostarczanie danych, takich jak odsetek kobiet naukowców na świecie (mniej niż 30%), liczba laureatek Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ścisłych (tylko 18 spośród 599), wskazując na bariery i stereotypy.

Kobiety – laureatki Nagrody Nobla

Nagrody nobla a kobiety

Strategia komunikacji koncentruje się na zwiększeniu widoczności i znaczenia programu L’Oréal Dla Kobiet i Nauki jako inicjatywy wspierającej kobiety w nauce. Aby to osiągnąć, komunikację kierujemy do szerokiego grona: stakeholderów (partnerów i jury programu), badaczek i potencjalnych kandydatek, a także środowiska naukowego, liderów opinii i społeczeństwa.

Przeczytaj też: Kampania edukacyjna musi być skuteczna

Dla każdej grupy docelowej dobrano odpowiednie narzędzia komunikacyjne i ustalono szczegółowe wskaźniki, takie jak liczba spotkań z kluczowymi interesariuszami, udział w konferencjach i wydarzeniach naukowych, indywidualne spotkania z mediami, wskaźnik zaangażowania odbiorców w mediach społecznościowych i liczba uzyskanych publikacji w mediach.

kobiety w nauczaniu akademickim

Wyniki za 2018 rok:

• 226 publikacji w mediach, w tym prasa, radio, telewizja i portale internetowe o łącznym zasięgu prawie 5 milionów (4 997 448);

• 178 postów na Facebooku (zasięg: 1 877 010, zaangażowanie: 9 550);

• 283 posty na Twitterze (wyświetlenia: 1 512 900, zaangażowanie: 979);

• obecność 22 dziennikarzy z najważniejszych mediów krajowych, naukowych, lifestyle’owych, branżowych i biznesowych podczas uroczystej gali;

• gala transmitowana na żywo na Facebooku Wyborcza.pl

Warto przeczytać: Kampanie edukacyjne w walce o zdrowie

Największe odkrycia naukowa - kobiety i mężczyźni