Zarządzanie zmianami i komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna to niezbędny element komunikacji korporacyjnej.

Właściwie realizowana polityka informacyjna ukierunkowana do wewnątrz firmy ma ogromne znaczenia dla kształtowania jej wizerunku. Odpowiednia komunikacja z pracownikami zwiększa ich zaangażowanie, wydajność, samodzielność i innowacyjność, co przekłada się na lepszą koordynację działań i podnosi jakość pracy. Komunikacja wewnętrzna usprawnia obieg informacji umożliwiając szybsze reagowanie na sygnały z rynku, co z kolei pozwala osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Zarządzanie zmianami i komunikacja wewnętrzna
On Board Think Kong oferuje kompleksowe usługi związane z doradztwem i realizacją działań z zakresu komunikacji wewnętrznej. Dzięki niej zarząd może na bieżąco śledzić i uwzględniać postawy i opinie załogi oraz kształtować je w kierunku pożądanym z punktu widzenia strategii. W ten sposób budowana jest właściwa kultura organizacji, koniecznie uzupełnienie skutecznej strategii przedsiębiorstwa.

Realizowane przez nas cele mają różny charakter

Konsultanci OBTK opracowali i zrealizowali szereg strategii mających na celu budowanie relacji z pracownikami firmy. Biorąc za punkt wyjścia cele biznesowe Klienta, jak również kwestie najważniejsze z punktu widzenia pracowników, przygotowujemy plan komunikowania, które pomoży odnieść sukces w danym obszarze działałności. Prowadzimy działania w zakresie tworzenia przekazu komunikacyjnego i budowania pozytywnego wizerunku wśród pracowników. Specjalizujemy się komunikacji wewnętrznej w sytuacjach kryzysowych i procesie zmian organizacyjnych.

Nasze usługi w zakresie komunikacji wewnętrznej:

Diagnoza sytuacji komunikacyjnej firmy

Analizy wewnętrznej percepcji organizacji

Projektowanie strategii komunikacji wewnętrznej i planu jej implementacji

Opracowanie i wdrażanie narzędzi komunikacji wewnętrznej - intranet, spotkania, wydarzenia specjalne dla pracowników

Wdrożenie procedur zarządzania informacją w firmie i komunikacja zmiany

Planowanie antykryzysowe

Doradztwo strategiczne

Management by Walking Around - budowanie wizerunku zarządu

Nasi Klienci

Nasze Nagrody

3x
EFFIE
AWARDS
2x
CANNES
LIONS
4x
GOLDEN
DRUMS
6x
STEVIE
AWARD
3x
IPRA
GOLDEN
WORLD
AWARD
6x
ZŁOTY
SPINACZ
2x
POWER
OF CONTENT
MARKETING
AWARD
3x
IAC
AWARD
4x
MAGELLAN
AWARD
1x
BEST
CONTENT
MARKETING
AGENCY
Zamów Działania PR u nasUsługi związane z doradztwem i realizacją działań z zakresu komunikacji wewnętrznej

OBTK
to twoja agencja Public Relations w Warszawie