Strategia Komunikacji

OBTK tworzy kompleksowe plany komunikacji, które pomagają firmom skutecznie docierać do ich grup docelowych. Obejmuje to identyfikację głównych przekazów, określenie celów komunikacyjnych, a także wybór odpowiednich kanałów i narzędzi do przekazywania treści.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Strategia Komunikacji

Opis procesu tworzenia strategii komunikacji

Analiza sytuacji i celów

Na początku należy dokładnie przeanalizować obecną sytuację firmy, w tym jej wizerunek, pozycję na rynku, mocne i słabe strony, a także konkurencję. Następnie trzeba zdefiniować jasne i mierzalne cele komunikacyjne, które mają być osiągnięte dzięki strategii.

Zrozumienie grupy docelowej

Kluczowe jest zidentyfikowanie i zrozumienie grupy docelowej. Należy badać ich potrzeby, preferencje, zachowania oraz kanały komunikacji, których używają, aby dostosować przekaz do ich oczekiwań.

Formułowanie kluczowych przekazów

Należy opracować przekazy, które będą rezonować z grupą docelową, podkreślając unikatowe wartości i zalety oferty firmy. Ważne jest, aby przekazy były spójne we wszystkich kanałach komunikacji.

Wybór kanałów i narzędzi komunikacji

Decyzja o tym, jakie kanały (np. media społecznościowe, prasa, telewizja, wydarzenia) i narzędzia (np. materiały prasowe, reklamy, posty w mediach społecznościowych) będą wykorzystane do przekazania treści, powinna być oparta na analizie grupy docelowej i celów komunikacyjnych.

Plan działania

Opracowanie szczegółowego planu działania, w którym określone są konkretne działania, terminy ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.

Budżet

Określenie budżetu niezbędnego do realizacji planu. Należy uwzględnić koszty związane z wykorzystaniem różnych kanałów i narzędzi.

Monitoring i ewaluacja

W trakcie i po zakończeniu kampanii ważne jest monitorowanie jej efektów i mierzenie osiągniętych wyników w stosunku do założonych celów. To pozwala na dostosowanie strategii i działań w przyszłości.

Nasi Klienci

Nasze Nagrody

3x
EFFIE
AWARDS
2x
CANNES
LIONS
4x
GOLDEN
DRUMS
6x
STEVIE
AWARD
3x
IPRA
GOLDEN
WORLD
AWARD
6x
ZŁOTY
SPINACZ
2x
POWER
OF CONTENT
MARKETING
AWARD
3x
IAC
AWARD
4x
MAGELLAN
AWARD
1x
BEST
CONTENT
MARKETING
AGENCY
Zamów Działania PR u nasUsługi związane z doradztwem i realizacją działań z zakresu komunikacji wewnętrznej

OBTK
to twoja agencja Public Relations w Warszawie