Zarządzanie sytuacją kryzysową

Reputacja przedsiębiorstwa to wartość, której ochrona wymaga starannych i systematycznych działań. Wystąpienie czynników, które mogłyby jej zaszkodzić to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla wiarygodności i stabilności firmy. Ochrona reputacji i systematyczne działania z zakresu Issue Management chronią biznes, bezpośrednio przekładając się na wyniki sprzedażowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
PR kryzysowy, zarządzanie sytuacją kryzysową
OBTK oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa w dziedzinie zarządzania sytuacjami problemowymi i zarządzania kryzysowego.

Nasi konsultanci pomagają w opracowaniu instrukcji i procedur kryzysowych, kompleksowej strategii działań w odniesieniu do środowiska komunikacyjnego firmy. Eksperci On Board Think Kong wchodzą w skład sztabu antykryzysowego, wspierają klientów w prowadzeniu komunikacji w kryzysie oraz tworzą biuro prasowe.

Realizowane przez nas cele mają różny charakter

Oferujemy również prowadzenie audytów kryzysowych pomagających w diagnozowaniu stanu przedsiębiorstwa oraz analizy pokryzysowe. Naszym klientom proponujemy też stały monitoring i bieżące analizy mające na celu wczesne wykrywanie ognisk kryzysowych, a także podejmowanie natychmiastowych działań i ciągle doradztwo w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Pomocą w zapewnieniu stałej opieki nad reputacją firmy jest autorski System Aktywnej Analizy Mediów, pozwalający na ciągłą analizę informacji związanych z wizerunkiem przedsiębiorstwa oraz wypracowany w ramach sieci ECCO - Contingency Communication Plan.

W ramach zarządzania sytuacjami kryzysowymi oferujemy:

Doradztwo w zakresie zarządzania zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi

Audyt kryzysowy, pozwalający określić potencjalne zagrożenia

Opracowywanie planu zarządzania kryzysem

Instrukcje i scenariusze postępowania na wszystkich etapach zarządzania sytuacją kryzysową

Symulacje kryzysowe w firmie

Monitorowanie mediów, procedury wczesnego ostrzegania

Nasi Klienci

Nasze Nagrody

3x
EFFIE
AWARDS
2x
CANNES
LIONS
4x
GOLDEN
DRUMS
6x
STEVIE
AWARD
3x
IPRA
GOLDEN
WORLD
AWARD
6x
ZŁOTY
SPINACZ
2x
POWER
OF CONTENT
MARKETING
AWARD
3x
IAC
AWARD
4x
MAGELLAN
AWARD
1x
BEST
CONTENT
MARKETING
AGENCY
Zamów Działania PR u nasOBTK oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa w dziedzinie zarządzania sytuacjami problemowymi i zarządzania kryzysowego

OBTK
to twoja agencja Public Relations w Warszawie