STADA Poland współpracuje z On Board Think Kong

Współpraca za STADA

Zespół PR On Board Think Kong rozpoczyna współpracę z firmą STADA Poland – częścią koncernu farmaceutycznego STADA AG. Agencja odpowiada w Polsce za komunikację wyników badania oraz raportu firmy „The Future of Your Health”.

Zespół PR Agencji On Board Think Kong wspiera komunikację wyników badania oraz raportu, odpowiadając za działania public relations. Współpraca jest wynikiem wcześniejszych działań PR prowadzonych przez OBTK na rzecz STADA Poland. W działania agencji zaangażowany jest zespół ds. public relations, kierowany przez Magdalenę Owoc, Consultant – Project Leader w On Board Think Kong.

W raporcie „The Future of Your Health” przedstawiono wyniki badania, w którym wzięło udział 18 tys. respondentów z 9 europejskich krajów. STADA co roku podejmuje taką inicjatywę, jednakże po raz pierwszy raport ma zasięg międzynarodowy, wcześniej badania prowadzono jedynie w Niemczech. Raport pokazuje różnice w podejściu mieszkańców różnych państw Europy do istotnych współcześnie zagadnień. Porusza takie tematy, jak między innymi postrzeganie przyszłości ochrony zdrowia, podejście do starości, wypalenia zawodowego czy otwartość w zakresie nowinek technologicznych, np. wykorzystywania robotów w medycynie czy prowadzenia badań genetycznych. Inauguracja raportu miała miejsce 15 maja w Berlinie podczas międzynarodowej konferencji prasowej.

STADA Arzneimittel AG 

STADA Arzneimittel AG to spółka giełdowa z siedzibą w Bad Vilbel, w Niemczech. Działalność firmy opiera się na strategii dwóch filarów, tj. leków generycznych, w tym specjalistycznych produktów farmaceutycznych oraz produktów Zdrowia Konsumenckiego wydawanych bez recepty. STADA Arzneimittel AG sprzedaje swoje produkty do ok. 130 krajów. Na dzień 31 grudnia 2018 r., STADA zatrudniała 10 416 osób na całym świecie. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla firmy STADA, z dużym potencjałem rozwoju w najbliższej przyszłości. STADA  oferuje w Polsce szerokie portfolio leków m.in.: leki przeciwbólowe, leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, w urologii, w cukrzycy oraz w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Ważnym segmentem aktywności firmy jest rozwój segmentu produktów dostępnych bez recepty. Działania edukacyjne w obszarze tematyki leczenia bólu, pozwoliły na przestrzeni ostatnich lat zbudować pozycję firmy jako Partnera w Leczeniu Bólu.