Stena Recycling nawiązuje współpracę z Grupą On Board Think Kong

On Board - Stena

Grupa On Board Think Kong rozpoczyna współpracę z firmą Stena Recycling – liderem rozwiązań gospodarowania odpadami na rynku polskim i skandynawskim.

Zadaniem Agencji On Board oraz Think Kong będzie organizacja oraz komunikacja Stena Circular Economy Award – pierwszego w Polsce konkursu dotyczącego gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), skierowanego do świata biznesu i środowiska naukowego. W ramach projektu agencja będzie realizować działania content marketingowe, a także będzie odpowiedzialna za komunikację B2B.

Celem Stena Circular Economy Award będzie wyłonienie najbardziej efektywnych, innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań w obszarze wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego, nagrodzenie przedsiębiorstw, które wdrażają rozwiązania z tego obszaru oraz aktywizacja innych firm, a także jednostek naukowych do stosowania dobrych praktyk w tym obszarze. Realizowany wspólnie z agencją On Board i Think Kong projekt ma wspierać model biznesu opartego na zrównoważonym gospodarowaniu odpadami.

Redakcja OBTK

Agencja OBTK zajmuje się łączeniem czterech dziedzin marketingu: Public Relations, Social Media, Content Marketing i SEO.