Wizerunek i reputacja firmy – co musisz wiedzieć?

Wizerunek i reputacja firmy - co musisz wiedzieć?

Odpowiedni wizerunek i reputacja firmy są równie ważne, jak jakość produktów i usług przez firmę oferowanych. Warto wiedzieć, co może na reputację wpłynąć, jak tworzy się badanie wizerunku i jak nim zarządzać.

– Reputacja może być rozumiana jako wymierna wartość organizacji, pomaga ona osiągać cele sprzedażowe i marketingowe, utrzymywać, zwiększać konkurencyjność itp. Może ona nawet podnosić ogólne wartości firmy i pozwalać jej na wybieranie partnerów, wzrost cen oferowanych produktów czy gromadzenie większych aktywów w postaci inwestycji akcjonariuszy, pozyskiwanie lepszych pracowników, poprawę wydajności pracy obecnych. Pomaga wyróżnić organizację na rynku, budować dialog z interesariuszami, a w sytuacjach drażliwych, chronić firmę i dać jej więcej czasu i przestrzeni na zaradzenie problemowi. Reputacja się opłaca, choć nie daje się w prostej linii spieniężyć.

Trzeba o niej myśleć długofalowo i nie tylko z perspektywy sprzedażowej. To trudne, niekiedy abstrakcyjne zadanie, z którym wielu zarządzających sobie nie radzi. Warto opierać procesy zarządzania reputacją na strategii komunikacji i public relations, bo prowadzą one do budowania i tworzenia wzajemnie korzystnych relacji między organizacją a jej publicznościami – mówi w rozmowie z OBTK dr Łukasz Przybysz z UW.

– Sposób działania firm można podzielić na dwa rodzaje. Część firm działa aktywnie. Prowadzi projekty wizerunkowe, których celem jest umacnianie reputacji i tworzenie wartości dla otoczenia, dba o relacje z interesariuszami firmy, prowadzi komunikację w duchu dialogu i otwartości na opinie czy pytania. Tego rodzaju firmy są zwykle bardzo aktywne w kanałach social, w szczególności tych korporacyjnych, jak LinkedIn czy Twitter, ale również w tradycyjnych mediach. Dbają o wizerunek w wyszukiwarce, która jest dziś równie ważna, jak Facebook czy YouTube. Druga grupa to firmy, które raczej koncentrują się na obronie reputacji niż jej umacnianiu, a w konsekwencji głównie monitorują otoczenie i koncentrują się na ograniczaniu ryzyka – dodaje w tej samej rozmowie Katarzyna Reck z agencji PR On Board Think Kong.

Czym jest wizerunek firmy?

Wizerunek firmy to wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie u klientów, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywoływanych przy usłyszeniu firmy lub ujrzeniu jej znaku graficznego. Wyobrażenie to nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być również jedynie subiektywnym obrazem przedsiębiorstwa lub jego oferty.

Inne definicje pokazują, że wizerunek to „obraz tworzony bezpośrednio w umysłach odbiorców”, „rezultat interakcji doświadczeń, opinii, odczuć, wiedzy i wrażeń, które ludzie mają w związku z daną firmą”, albo „wyobrażenie, jakie jedna lub wiele publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie lub instytucji. Nie jest to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznych, o nieostrych różnicach”.

Wizerunek stanowi kluczową i, co istotne, niematerialną wartość firmy, i w przeciwieństwie do reputacji nie jest on wynikiem postrzegania otoczenia zewnętrznego. Podstawowa różnica pomiędzy tożsamością, reputacją i wizerunkiem polega na tym, że tożsamość kształtowana jest przede wszystkim wewnątrz organizacji i jest obrazem tworzonym przez samą markę, reputacja powstaje na zewnątrz i jest ogólnym obrazem marki w społeczeństwie, bazującym na jej dotychczasowych działaniach, wizerunek zaś, w zależności od ujęcia, może istnieć wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa i stanowi obraz marki tworzony w głowach odbiorców. Tak więc wizerunek marki to sposób, w jaki dana marka obecna jest w świadomości konsumentów, swoich klientów, pracowników i partnerów biznesowych, a odpowiednie dostarczanie określonych treści należy w dużym stopniu do zadań PR-owców. Warto zasięgnąć porady od profesjonalnej agencji PR.

Polecamy do czytania: Badanie wizerunku marki – dlaczego warto je przeprowadzić?

Co wpływa na wizerunek marki?

Na wizerunek marki wpływ może mieć wszystko – począwszy od nazwy, przez logotyp i elementy graficzne, całą identyfikację wizualną marki, stronę internetową, ale oczywiście również opinie klientów, pracowników i opinii publicznej.

Szukasz agencji PR?

Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację PR z naszym doradcą.

Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OBTK w celu przedstawienia oferty.

Co składa się na wizerunek marki?

Wizerunek marki jest dość złożony, jego elementami są:

  • Charakterystyka przekazu i zbudowanie przekonania o tym, jacy jesteśmy jako marka;
  • Wartości wyznawane przez markę;
  • Grupa docelowa;
  • Doświadczenia naszych odbiorców, klientów, interesariuszy;
  • Emocje, jakie wywołuje marka (i jakie chcemy, by wywoływała);
  • Atrakcyjność marki, produktów, usług.