Jakie elementy wizerunku firmy są kluczowe dla kandydatów?

Jakie elementy wizerunku ważne dla kandydatów do pracy?

Co liczy się dla poszukujących pracy? Czy rzeczywiście tylko “owocowe czwartki” i inne benefity? Postanowiliśmy się tego dowiedzieć, pytając o elementy wizerunku potencjalnego pracodawcy, które mają największe znaczenie dla kandydatów. Najczęściej wskazywano dobrą atmosferę pracy oraz kondycję finansową firmy – choć zauważyliśmy też, że różne grupy kandydatów przypisywały różnym elementom różne znaczenie.

Nasz sondaż opracowaliśmy wspólnie z agencją badawczą SW Research. Próba respondentów wylosowana do badania reprezentowała strukturę dorosłych mieszkańców Polski. Kwestionariusze wypełniło łącznie 810 osób, a realizacja badania miała miejsce w dniach 14-15 września 2021.

Zysk i perspektywy rozwoju ważne dla 45% kandydatów

Badanym zadaliśmy pytanie: “Wyobraź sobie, że rozpatrujesz zmianę pracodawcy. Co będzie dla Ciebie najważniejsze w ocenie nowego miejsca pracy?” i kilka możliwości odpowiedzi (można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź). Okazało się, że najistotniejsza w ocenie nowego pracodawcy była atmosfera pracy – na “dobre opinie o firmie jako o przyjaznym miejscu pracy” wskazało 54,2% badanych. Na drugim miejscu, z 44,2 % wskazaniami, znalazły się informacje o tym, że firma zarabia i jest w dobrej kondycji finansowej. Z kolei na miejscu trzecim, z 29,9% wskazań, znalazł się pomysł na rozwój. Kolejne trzy elementy wizerunku otrzymały zbliżony odsetek odpowiedzi: przekonanie o atrakcyjności produktów i usług firmy (22,6%), odpowiedzialność społeczna firmy (20,9%) oraz sympatia dla firmy (19,5%).

Decyzja o zmianie pracy nie jest łatwa, więc nic dziwnego, że kandydaci próbują zwracać uwagę na informacje, które pozwalają zmniejszyć ryzyko nietrafnego wyboru. A co jeśli w firmie relacje pomiędzy pracownikami są złe, a rynek się kurczy? Wówczas szybko trzeba będzie szukać kolejnego pracodawcy. Dlatego czynnikiem sprzyjającym zmianie jest zatem atmosfera panująca w potencjalnym miejscu pracy. Zmianie pracy sprzyja też poczucie, że firma ma stabilną pozycję na rynku oraz pomysł na siebie, na swój dalszy rozwój w obecnym, bardzo zmiennym środowisku. Mniejsze znaczenie mają emocje związane z produktami czy samą firmą, a także jej działania z zakresu odpowiedzialności społecznej.

Zyskownosc firmy wazna dla kandydatow

Nie wszystkie te parametry są jednakowo ważne dla wszystkich respondentów. Gdy zestawić ich odpowiedzi z danymi metryczkowymi, można zauważyć jeszcze kilka istotnych statystycznie prawidłowości.

Pewniejsi swojej pozycji przywiązują mniejszą wagę do sytuacji finansowej firmy

Informacja o dobrej kondycji finansowej firmy interesuje najmłodszych pracowników – wskazywało na nią 51% osób w wieku do 24 lat i 47,4% osób w wieku 25-34 lata. Także dojrzali pracownicy w wieku powyżej 50 lat, zwracają na nią uwagę (45,7%). Rzadziej interesuje się nią natomiast grupa osób. Wskazuje na nią natomiast najmniej osób w wieku 35-49 lat (35,5%). To grupa, która z jednej strony ma długi staż zawodowy, z drugiej strony nie obawia się jeszcze dokonywać zmian w życiu zawodowym.

Kondycja finansowa firmy liczy się też częściej dla osób ze średnim wykształceniem (49,5%) niż dla osób z wyższym wykształceniem (38,8%). Jest tak być może dlatego, że druga z tych grup jest w stanie łatwiej znaleźć pracę w razie ewentualnych problemów w miejscu aktualnego zatrudnienia. Ta informacja jest też bardziej lub mniej znacząca w zależności od aktualnych zarobków. Informacja o kondycji finansowej potencjalnego pracodawcy ma najmniejsze znaczenie dla osób z dochodami z wyższych przedziałów (powyżej 3001 PLN netto). Największe – dla tych, którzy zarabiają do 3000 PLN netto i dla respondentów, którzy nie chcieli podawać wysokości swoich dochodów.

Młodzi chcą utożsamiać się z organizacją

Grupa osób w wieku 25-34 lata zwraca częściej uwagę na to, czy produkty i usługi firmy są dla niej atrakcyjne (27,3%) niż kandydaci mający powyżej 50 lat (19,2%). Idealny pracodawca dla młodych kandydatów to zatem stabilna firma, z którą równocześnie czują więź jako konsumenci. Dojrzały kandydat, który zapewne ma za sobą pracę u kilku pracodawców, jest już świadomy tego, że sympatia do określonych produktów i usług danej organizacji niekoniecznie przekłada się na zadowolenie z tej organizacji jako z pracodawcy. Osoby najlepiej zarabiające częściej interesują się też najbardziej pomysłami potencjalnego pracodawcy na rozwój produktów i usług, w przeciwieństwie do tych, którzy odmawiają podawania swoich dochodów (37,4% do 24,8%).

Społeczne zaangażowanie

Z kolei odpowiedzialność społeczna firmy, jej zaangażowanie w sprawy społeczne, środowiskowe jest ważna dla osób z podstawowym wykształceniem (41%) dwukrotnie częściej niż dla osób z pozostałych grup (wykształcenie zawodowe – 18,1%, średnie 20,3% i wyższe 21,2%). Zapewne w tej grupie znajdują się pracownicy z młodszych pokoleń, dla których zrównoważony rozwój firm z uwzględnieniem wpływu na środowisko, ma bardzo duże znaczenie. Mogą to być także dojrzali pracownicy o niższym poziomie wykształcenia, których doświadczenie życiowe nauczyło, że dobrze funkcjonująca organizacja troszczy się o społeczny kontekst swojej działalności.

Wyżej wykształceni i lepiej zarabiający wiedzą, czego chcą

Można też zauważyć, że z wyższym wykształceniem mają też bardziej sprecyzowane oczekiwania względem pracodawców – zaledwie 6,4% z nich miało kłopot ze wskazaniem któregokolwiek z podanych parametrów oceny pracodawcy (podczas, gdy w grupie z wykształceniem zawodowym odsetek ten wyniósł aż 16,8%, a w grupie z wykształceniem średnim – 12,4%). Osoby zarabiające najmniej (poniżej 1000 PLN netto) mają też najmniej sprecyzowane oczekiwania względem pracodawców – aż 25% z nich ma kłopot ze wskazaniem, które informacje o potencjalnym pracodawcy są dla nich ważne.

Szukasz agencji PR?

Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację PR z naszym doradcą.

Akceptuję politykę prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OBTK w celu przedstawienia oferty.

Dla kogo liczy się dobra atmosfera?

Osoby, które zarabiają pomiędzy 2001-3000 PLN netto (60%) oraz te, które nie podają wysokości swoich dochodów (63%), są też najbardziej zainteresowane przyjazną atmosferą pracy w firmie. Być może to dlatego, że ta grupa nie podejmuje się najsłabiej płatnych zajęć a równocześnie z różnych względów nie może zmienić pracę na lepiej płatną. Wtedy dobra atmosfera w firmie może im do pewnego stopnia rekompensować aktualną wysokość wynagrodzenia.

Jak zatem budować wizerunek pracodawcy?

Które typy informacji warto komunikować poszczególnym grupom kandydatów? Jeśli grupy te są liczne i są mocno zróżnicowane między sobą, warto różnicować przekaz:

  • Kondycja finansowa firmy interesuje niemal wszystkich kandydatów do pracy, więc będzie ważnym wymiarem wizerunku pracodawcy.
  • Atmosfera pracy – informacje na jej temat będą ważne dla kandydatów zainteresowanych przeciętnie płatnymi stanowiskami.
  • Pomysły na rozwój firmy – to informacja szczególnie ważna dla osób kandydujących na wyższe i lepiej płatne stanowiska.
  • Atrakcyjne produkty i usługi oraz odpowiedzialność społeczna – te tematy interesują najmłodszych kandydatów do pracy.

Z kolei, jeśli firma rekrutuje rzadziej, warto postawić na przekaz łączący te wszystkie elementy. Pokazywanie firmy jako miejsca pracy o określonej kulturze, z konkretnymi wynikami finansowymi i pomysłami na swoją przyszłość to ważne elementy budowania wizerunku pracodawcy. Kandydatom pozwalają ocenić, czy warto się starać o pracę w danej firmie, natomiast pracownikom dają poczucie przynależności i bezpieczeństwa.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej, jak budować markę Twojej organizacji jako pracodawcy? A może zaplanować działania employer brandingowe, rekrutacyjne? Skontaktuj się z nami pisząc na biuro@obtk.pl