300 firm, 400 publikacji, jedna planeta [CASE STUDY]

Zaangażowanie firm publikacje w mediach

Ziemia się grzeje, plastik i śmieci pływają w oceanach, konsumujemy 1,6 raza więcej zasobów, niż nasza planeta jest w stanie zregenerować. Jeżeli nie podejmiemy żadnych kroków, nasze wnuki mogą nie mieć gdzie żyć. Działać musimy wszyscy – my, firmy, wielkie korporacje, rządy. Najważniejsze, by zacząć.

Ekologia i dobro planety to coraz bardziej elektryzujący i interesujący temat dla opinii publicznej, w najbliższych latach marki będą coraz śmielej komunikować swoje działania związane z klimatem – wymagają tego sami konsumenci, którzy są świadomi sytuacji i potrzeby zmian.

Wciąż są jednak tematy, które ciężko jest komunikować, wymagające edukacji, skomplikowane i potrzebujące realnego działania. Takim przykładem są kwestie związane z gospodarką obiegu zamkniętego. W 2018 roku Unia Europejska przyjęła Circular Economy Package, który stanowi plan działania w zakresie rozwoju produkcji bezodpadowej, procesów recyklingu, ponownego użycia oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. W myśl zasad GOZ produkty i surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak to możliwe. GOZ jest istotnym elementem tworzenia innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski. Aby ten cel osiągnąć, ważna jest aktywizacja firm oraz umożliwienie dialogu i wymiany wiedzy ze środowiskiem naukowym.

Kampania: STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Klient: Stena Recycling

Cele kampanii:

 1. Wzmacnianie wizerunku Stena jako eksperta w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego
 2. Stworzenie pola do wymiany doświadczeń między biznesem, a środowiskiem naukowym
 3. Wsparcie rozwoju relacji z partnerami biznesowymi

Badania: Wyniki badań wśród polskich firm pokazują, że przedsiębiorstwa coraz większą wagę przykładają do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, a konsumenci wywierają coraz większy wpływ na producentów . Dlatego rola takich firm, jak Stena Recycling, zajmujących się zrównoważonym zarządzaniem odpadami jest coraz bardziej znacząca – szczególnie na polu edukacji i upowszechniania rozwiązań stosowanych już przez przedsiębiorstwa w Polsce.

Strategia: Kluczowym elementem wdrażania idei GOZ jest stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń. Postawiliśmy więc na budowę koalicji oraz formułę konkursową z udziałem środowiska naukowego i NGO’s. Wsparcie FOB i Koalicji Reconomy oraz 8-osobowe Jury pełniło rolę doradców, a także wniosło ogromną wartość merytoryczną na etapie doboru projektów. Komunikacja do przedsiębiorstw koncentrowała się wokół korzyści, jakie mogą osiągnąć firmy przez wdrażanie zasad GOZ. Ważnym elementem była narracja prezentująca jak zacząć, a dojście do realizacji zasad GOZ jest kilkuetapowym procesem. Aby wzbogacić konkurs o nowe pomysły i idee, stworzyliśmy dodatkową kategorię dla studentów, którzy mogli zgłaszać pomysły na sposoby wdrażania zasad GOZ.

Porównanie liczby zgłoszeń w dwóch edycjach

Realizacja: Działania do 4 grup odbiorców:

 • Firmy – atrakcyjne mailingi (gł. w formie infografik), komunikacja na LinkedIn, promocja na wydarzeniach branżowych m.in. Konferencja Reconomy, śniadania środowiskowe Stena Recycling, komunikacja w kanałach partnerów i Jury, a także bardzo skuteczny w tej kampanii bezpośredni kontakt.
 • Uczelnie i studenci – aktywna komunikacja przez kanały uczelni, mailingi, spotkania. Współpraca z biurami karier, samorządami, kołami naukowymi. Aby wesprzeć szukanie najlepszych pomysłów, organizowaliśmy konkursy z nagrodami.
 • Media – przygotowanie i komunikacja raportu „Stan wiedzy Polaków na temat GOZ”, aranżowaliśmy komentarze ekspertów, cykl komunikatów prasowych.
 • Jury Konkursu – bezpośrednie spotkania i konsultacje.

Atrakcyjnym elementem działań był warsztat dla firm, który zorganizowaliśmy podczas Gali wręczenia nagród. Dotyczył optymalizacji systemów gospodarowania odpadami w fabryce. Uczestnicy warsztatu wcielili się w role audytorów z zakresu gospodarki odpadami. Ich zadaniem było zidentyfikowanie możliwości wdrożenia usprawnień oraz określenie korzyści środowiskowych i finansowych wprowadzanych rozwiązań.

300 firm, 400 publikacji, jedna planeta [CASE STUDY]

Wyniki kampanii:

 • 300 firm w Polsce dowiedziało się o Konkursie oraz otrzymało materiały dot. wdrażania GOZ
 • 40 firm przygotowało zgłoszenia
 • 12 firm w finale z 8 różnych branż
 • 14 zgłoszeń w kategorii dla studentów (z 8 uczelni z całej Polski)
 • 400 publikacji w mediach (5 miesięcy), media biznesowe i branżowe, duża ekspozycja w Pulsie Biznesu (4 artykuły w ramach redakcyjnej współpracy)
 • 70 publikacji na stronach uczelni, 200 odwiedzin stoiska na uczelniach
 • Zróżnicowane tematy zwycięskich projektów, m.in.:
  • IKEA Retail – program „Przyda się”,
  • Signify Poland – „Pacific LED – Circular Economy ready luminaire”,
  • Fundacja Pro Terra – „Po-Dzielnia. Centrum Ekonomii Współdzielenia”,
  • KOKO World – „Moda na gospodarkę cyrkularną”
 • Baza 300 firm i osób odpowiedzialnych za GOZ – cenny efekt w kontekście kolejnych edycji Konkursu
 • Wzrost pozycjonowania marki jako eksperta, w oparciu o wywiady z Klientami.
 • Podniesienie świadomości ekologicznej w grupie docelowej, w oparciu o wywiady z Klientami.

Stena Recycling (Case Study)

Nagrody:

 1. Projekt doceniony w plebiscycie LISTKI CSR Tygodnika Polityka jako projekt, który może być inspiracją ze względu na tematykę, skalę i sposób realizacji, a także jako inicjatywa wspierająca
 2. Startupy Pozytywnego Wpływu 2019