Jaka jest różnica między brandingiem a marketingiem?

Branding vs marketing

Choć pojęcia te bywają używane jako synonimy, ich znaczenie jest zgoła inne. Branding i marketing, bo o nich mowa, to procesy o różnych celach, zakresach działania i perspektywach czasowych. Każdy, kto na poważnie myśli o rozwijaniu swojego biznesu, powinien precyzyjnie używać tych definicji, umiejętnie przekuwać ich założenia w praktykę i tym samym skutecznie wykorzystywać potencjał. Omawiamy najważniejsze aspekty tematu „branding vs marketing”!

Czym jest branding, a czym marketing?

Marketing to całość procesów i strategii reklamowych danej firmy, które pozwalają jej nawiązywać i podtrzymywać relacje z odbiorcami oraz pomnażać zyski. Branding z kolei to proces budowania wizerunku firmy w świadomości odbiorców.

Istotne różnice między brandingiem a marketingiem

Różnice między brandingiem a marketingiem

Cel i zakres działania

Przede wszystkim, marketing jest procesem, którego cel i zakres działania są znacznie szersze. Będzie to w zasadzie każda aktywność firmy, która nosi znamiona promocji. Marketing ukierunkowany jest przede wszystkim na komunikację z klientami, wyłapywanie ich potrzeb oraz generowanie zysków. Może wykorzystywać wiele form, np. content marketing, SEO, social media marketing, kampanie mailingowe, mobile marketing i inne. Zawsze jednak nastawiony jest stricte na zwiększanie sprzedaży.

Branding natomiast jest bardziej skoncentrowany i skupia się na budowaniu świadomości marki – tworzeniu unikatowego, atrakcyjnego, przyciągającego uwagę i budzącego pozytywne skojarzenia wizerunku firmy. W praktyce będzie to:

  • określenie misji i wartości marki oraz stylu jej komunikacji z odbiorcami;
  • tworzenie elementów, które są „pierwszoplanowe”, gdy odbiorca styka się z firmą ­– identyfikacja wizualna, nazwa, logo, claim itd.

Perspektywa czasowa i strategie

Kolejna różnica polega na tym, że branding i marketing są inaczej umiejscowione w czasie. Branding stanowi pewien punkt startowy dla marketingu, jego bazę i wizję działania firmy. By marka mogła skutecznie promować swoją ofertę, musi przecież najpierw określić, kim jest, jaką ma misję, jak chce być postrzegana. Proces określania tej tożsamości i sposobu jej zaprezentowania to właśnie branding.

Z tego wynika kolejna różnica – branding jest elementem bardziej stałym niż marketing. Jasno określona tożsamość firmy pozostaje w takim kształcie (nawet jeśli podlega drobnym modyfikacjom) już do końca lub do momentu rebrandingu. Marketing z kolei jest procesem bardziej dynamicznym, zmiennym i na bieżąco determinują go czynniki takie jak: aktualne trendy, zmieniające się potrzeby i oczekiwania odbiorców, dostępne kanały komunikacji, budżet firmy czy skala działania.

Gdybyśmy mieli przywołać tu jakąś metaforę, moglibyśmy powiedzieć, że branding jest jak zaprojektowanie i wybudowanie domu, nadanie mu konkretnej konstrukcji. Marketing z kolei będzie już urządzaniem go w środku – wykańczaniem wnętrz, umeblowaniem, dokładną aranżacją. To drugie z czasem może podlegać przemianie, zgodnie z aktualnymi trendami, jednak fundamenty i bryła budynku pozostają niezmienne.

Emocjonalne oddziaływanie na klienta

Marketing ma przede wszystkim „złapać” uwagę klienta. Branding jest po to, by tę uwagę zatrzymać na dłużej, a właściwie więcej – by uwagę zamienić w trwałą i opartą na zaufaniu relację, poprzez przekazanie wartości marki, rozbudzenie pozytywnych emocji i skojarzeń oraz wyeksponowanie korzyści dla odbiorcy. Można powiedzieć, że marketing generuje zainteresowanie odbiorców, a branding – przywiązanie emocjonalne.

Jak branding wpływa na marketing?

Jak branding wpływa na marketing?

Wzmacnianie wiarygodności i zaufania

Branding pokazuje sedno działania firmy i wartości, jakimi się kieruje, a tym samym jest pewną obietnicą. W tym procesie firma musi odpowiedzieć na pytania: Jaki jest nasz cel? Co chcemy dawać klientom? Jak chcemy być postrzegani? Czym wyróżniamy się na rynku?

Dobrze przeprowadzony branding, którego ślad jest później widoczny we wszelkich działaniach marketingowych, pozwala zarządzać reputacją marki oraz pokazywać firmę jako wiarygodną i godną zaufania. A to bardzo ważne! 81% konsumentów stwierdziło, że musi ufać marce, aby od niej kupować, a 86% z nich uważa, że autentyczność ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowych [źródło]. Dlatego budowanie zaufania i autentyczności powinno być priorytetem każdej firmy, która chce zatrzymać klientów i zdobyć ich lojalność.

Ułatwianie identyfikacji marki

Brand marketing sprawia, że firma budzi konkretne skojarzenia. Zwróćmy uwagę, że wszystkie mocne marki mają swoje charakterystyczne logo, kolory i styl komunikacji marketingowej. Zresztą statystyki są jednoznaczne. Aż 90% pierwszego wrażenia na temat marki pochodzi z samego jej logo. Dodatkowo kolor zwiększa rozpoznawalność marki nawet o 80% [źródło].

Kierowanie segmentacją i pozycjonowaniem

Na etapie brandingu określamy, kim jest nasza grupa docelowa, jakie potrzeby ma nasza brand persona. Innymi słowy – kto może być najbardziej zainteresowany ofertą. Właśnie dlatego branding stanowi ważny punkt odniesienia segmentacji, czyli podziału odbiorców na grupy według określonych kryteriów. A jak wiadomo, sednem sukcesu firmy jest dotrzeć z dobrą ofertą, do odpowiedniej grupy odbiorców i we właściwy sposób. W kolejnym kroku to również baza do skutecznego pozycjonowania.

Kluczowa rola brandingu i marketingu w biznesie

Kluczowa rola brandingu i marketingu w biznesie

Bez dobrego brandingu działania marketingowe nie będą skuteczne i wiarygodne. Z kolei na nic nam świetny branding bez profesjonalnego marketingu, który pokaże go klientom. Oba procesy są więc kluczowymi ogniwami w budowaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju marki.

Podsumowując, warto podkreślić, że branding jest procesem budowania atrakcyjnej z punktu widzenia odbiorców tożsamości marki, a marketing „dystrybuowania” go różnymi kanałami. Aby oba te działania były skuteczne, spójne i odpowiadały realnym potrzebom klientów oraz możliwościom firmy, warto powierzyć je specjalistom z agencji brandingowej.

Potrzebujesz wsparcia w brandingu i marketingu? Skontaktuj się z nami!